top of page

Elektroinstalace - NN

Máte zájem? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Nabízíme tyto práce:
 • Výstavba, rekonstrukce, opravy vnitřních i venkovních elektrorozvodů obytných domů, administrativních budov, průmyslových hal a nákupních středisek

 • Výstavba, rekonstrukce, opravy veřejného osvětlení včetně zemních prací

 • Servis veřejného osvětlení

 • Hromosvody a uzemnění

 • Výchozí revize, zkoušky a uvedení do provozu, pravidelné revize

 • Údržba a kontroly rozváděčů

 • Protipožární ucpávky

 • Vyhřívání okapů a svodů

 • Staveništní a provizorní přípojky NN

 • Pokládky HDPE trubek

 • Kabelové přeložky

 • Práce montážní plošinou Genie TZ 50

bottom of page